logo

Mali Müşavir Girgin, “Dünyadaki yeni trend girişimcilik…”

Mali Müşavir Kerim Girgin, yeni girişimci geçler için önerilerde bulundu. Girgin, gençlerin yeni açacakları işyerlerinde işe başlamadan önce girişimcilikle ilgili mutlaka bir danışmandan yardım almaları gerektiğini söyledi.

“Girişimci; ticaret, sanayi, hizmet gibi alanlarda sermaye ve emeğini ortaya koyarak bir işi yapmaya çalışan, bir hizmeti gerçekleştirmek isteyen ve kar elde etmek amacıyla riskleri üzerine alan kişi” olduğuna dikkat çeken Girgin, şöyle konuştu:

“Girişimci mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini(doğal kaynaklar, sermaye, emek, girişimcilik)bir araya getiren kişidir. Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için yukarıda sayılan üretimi için yukarıda sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek ekonomik fayda ve gelir elde etmeye yönelik organizasyonların oluşturulmasıdır. Girişimcilerde olması gereken kişisel özellikler şu şekilde sıralanabilir. Hayalcilik, yenilik, bağlılık ve azim, kararlılık, kendine güven, fırsatları görme, başarı ihtiyacı, vizyon, risk almak, strese karşı dayanıklılık, planlama, liderlik gibi… Girişimciliğin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz; bağımsızlık isteği, başarma duygusu, finansal kontrol, kişisel gelişim, saygınlık elde etme, girişimciliğin dezavantajlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz; kişisel özveriler, sorumluluk yükü, oluşabilecek zararlar, sağlık sorunları, girişim ve girişimciliğin önemi, toplumu oluşturan insanlar yaşamlarını devam ettirmek için çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu mal ve hizmetleri üretilmeleri toplumun yukarıda sayılan taleplerinin giderilmesi açısından çok önemlidir. Girişimciliğin önemi şu konularla da direkt bağlantılıdır. İşsizlik sorunu, ekonomik büyüme, sermaye birikimi sağlama, yeni ürünler ve yeni hizmetler ortaya çıkarma, toplumun hayatını kolaylaştırma. Girişimcilik toplumda herkesin ve her kesimin üzerinde durduğu önemli bir konudur. Girişimcilik ülkenin kalkınmasında, işsizliğin önlenmesinde etkin bir role sahiptir. Dünyada bazı ülkelerde girişimcilik okulları vb. sistemlerle girişimciler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptıkları çalışmalarla girişimciliğin gelişmesine katkı vermektedirler. Günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler ve toplum ve insan ihtiyaçları noktasında yeni girişimler ve girişimcilik gelişmelerine sık sık rastlamak mümkündür.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ